VM3000 in VM3000R

Ta tip ventilov se uporablja v centralnih ogrevalnih sistemih in garantira povratek tople vode v kotel kar vzdržuje konstantno temperaturo in s tem preprečuje nabiranje kondenzacije. Mešalni z linearno karakteristiko krivulje za dovod in povratek tople vode. Mešanje opravlja rotor s cirkulacijskim segmentom v 3-potnem modelu, v 4-potnem modelu pa je vgrajena loputa. MUT ventili so opremljeni z ročno regulacijo a imajo možnost nadgradnje z motoriziranim električnim ventilom brez, da bi bilo potrebno izprazniti sistema. MUT ventili serija 3000 so narejeni iz medenine. Rotacijski kot rotorja uporabljen pri regulaciji je približno 90°.