MK

Serija MK 3-potni zaporni ventili se lahko uporabljajo za zapiranje, mešanje in kot ON/OFF ventili v ogrevalnih, hladilnih in ventilacijskih sistemih ter za toplo sanitarno vodo. MK ventili imajo možnost nadgradnje z vgradnjo AS električnim motorjem. Serija MK 3-potnih ventilov rešuje vse probleme, ki jih srečajo inštalaterji, ko uporabljajo tradicionalne mešalne ventile. Serija MK 3-potnih ventilov garantira:

  • Ekstremno nizki pretoki tudi, ko se uporabljajo kot zapiralni ventili in sistemi z visokim diferencialnim tlakom.
  • Enakomerno prilagajanje krivulj, za najbolj optimalni nadzor ogrevalnih in hladilnih sistemov.
  • Nemogoče je oksidiranje zapiralne kroglice tudi v primeru vodnega kamna in ostalih nesnag v sistemu.
  • Operativna temperatura pa je men 4 in 150°C

Te lastnosti naredijo ta ventil najbolj primeren za nastavljanje temperatur v proizvodnji visoko temperaturne vode in za nastavljanje temperature kjer se uporabljajo grelni paneli.