CombiF, CombiFL

Multifunkcijski MUT hidravlični separatorji združujejo 3 različne metode operacij in so narejeni, da ustrezajo potrebam hidravličnim potrebam po ogrevanju ali hlajenju, kar je povzeto kot:

  • Hidravlični separator omogoča da so hidravlične povezave popolnoma neodvisne ena od druge
  • Avtomatski izpust zraka lahko iz sistema izpusti morebiten zrak ujet v sistemu.
  • Lovilec nesnage je vgrajen da lovi in odstranjuje nesnago iz sistema. Nesnaga pade v nižji del separatorja, izpraznimo pa jo skozi ventil na spodnjem delu.
  • MUT hidravlični separator je opremljen z izolativno peno PE-X z 12mm debeline, kar zagotavlja popolno toplotno izolacijo.